Boğaziçi Innovative Team, gençliğin inovatif fikirlerine destek sağlayarak teknoloji ve değer üretmek isteyen yeni nesil bir öğrenci takımıdır. bit, ögrenci-akademi-endüstri işbirliği üzerine kuruludur.

bit çatısı altında kurulmuş öğrenci takımları, endüstri/akademiden danışmanlar ve kaynak desteği ile bilgi birikimi (knowledge absorbation) ve inovasyon bağlantılarını (innovation linkages) güçlendirebilecektir.

Öğrenciler, bit sayesinde online ve fiziksel olarak bir araya gelebilir, projelerini işe dönüştürme şansı yakalayabilir.

MANİFESTO

v1.0

  • Bilginin sınırı olmaz.
  • İnsanlar gerekli imkanlara ve kaynaklara sahip olurlarsa herhangi bir şeyi öğrenebilirler.
  • Objektif birikime dayanmayan her iş, ilerleyen zamanlarda kaybetmeye/yok olmaya mahkumdur.
  • Anlaması, öğrenmesi ve değiştirmesi kolay işler yaratmak, insanlığın ilerlemesinde büyük rol oynar.
  • Yenilikçi oluşumlar sürdürülebilir gelişimi teşvik etmelidir.
  • Doğru kullanılan teknoloji herkese faydalıdır. İnsanın akıl ve zekâsını kullanarak; yaratıcılığını teşvik etmek için teknolojiden yararlanmasını sağlamalıyız.
  • Gerçek gelişim var olanı taklit etmek değil yenilikçi işlere imza atmaktır.
  • Denemeye istekli her akıl yeni şeyler üretmeye adım atmıştır.
  • İnsan ve sanatla bağlantılı olmayan zihinler önemli noktaları kaçırır.
  • Doğaya faydalı değerler insana da faydalıdır.

VİZYON

Hayatı daha yenilikçi ve değerli kılan fikirlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak


MİSYON

Ekonomiye, bilime ve topluma katkı sağlamak için akademi-sanayi-öğrenci işbirliği ile fikirlerin hayata geçirilmesine uygun ortamı yaratmak

INNOVATION TOGETHER

YAKLAŞIM

Boğaziçi Innovative Team’in yaklaşımı deneyimsel öğrenme (experiential learning), disiplinlerarası çalışma ve öğrenci merkezli çalışma temelleri üzerine kuruludur. Bu bakımdan diğer kurumlardan farklılaşmaktadır. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere üniversite veya bölüm ayrımı yapmaksızın her türlü inovatif projeye destek vermek bit’in önceliğidir. Öğrenciler, proje süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, danışmanlık, laboratuvar gibi gereksinimleri bit aracılığıyla karşılayabilir. bit, öğrenci merkezli (student-centered) yapısı ile projelerin önündeki engelleri kaldırarak teknolojik gelişmeyi ve katma değer yaratmayı hedeflemiş yeni nesil bir öğrenci takımıdır.

Klasik metotları kullanan yaklaşımlar, projelerin bir an önce hayata geçirilip ekonomik başarı sağlamasını beklemektedir. Piyasanın açıklarını kapatmak için tercih edilen bu yöntemler, ticari başarı odaklı oldukları için katma değeri yüksek projelerin hayata geçmesine engel olmaktadır. Buna ek olarak, kurulan sistemlerin sürdürülebilirliği düşük olduğu için başarılı olma ihtimalleri azalmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu girişimcilik ve inovasyon kültürü sayesinde öğrenciler, lisans seviyelerinin ilk yıllarından itibaren deneyimsel öğrenmenin içinde yer alarak hem kendilerini geliştirmekte hem de teknoloji transferini hızlandırmaktadır. Bu gerçek, patent ve lisanslama sayıları incelenerek kolayca görülebilir. Gelişmekte olan ülkeler de bu kültürü inşa etmek için çalışmalarını hızlandırmalıdır. Öğrenci merkezli bir yapılanma, bu konudaki en önemli adımlardan bir tanesidir. Öğrenciler yeni şeyler geliştirmek için cesaretlendirilmeli, bu amaçla uygun ortam yaratılmalıdır. Disiplinlerarası projeler sayesinde teknoloji transferi hızlandırılmalıdır.

Özetle, deneyimsel öğrenme (experiential learning), disiplinlerarası çalışma ve öğrenci merkezli olma bit’in yaratmaya çalıştığı inovasyon kültürünün en önemli üç ögesidir.

Team

Araştırma/Çalışma Alanı: Takımların ve geliştirilen projelerin hangi disiplinin altında yer aldığını gösteren küme gösterimleridir. Kesişen kümeler disiplinlerarası alanlardır.

Takım: En az bir proje yürütmek için toplanan üye grubunu temsil eden karelerdir. Takımlar birden fazla proje yürütebileceği gibi bu projeler araştırma projeleri de olabilir.

Takım Üyesi: Belirli bir konu ya da proje için bit çatısının altında toplanmış üyeleri temsil etmektedir.

Danışman: Projelere yol gösteren, öğrencilerin takıldığı noktalarda danışabileceği insanları temsil etmektedir.

Proje: Belirli bir takımın önceden belirlenmiş bir hedefe belirli bir sürede ulaşması için oluşturulmuş çalışmalardır.

Endüstri: Projelerin, başarıya ulaşması için iş dünyasından destek sağlayan bileşenleri temsil etmektedir. Bu destekler proje veya takım bazlı olabilir.

Belgeler

ÇOK YAKINDA!

E-posta listemize katılın.
Gelişmeleri kaçırmayın.